تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱

مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلو

مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوتوضیحات:

کتابها و کارتون های تن تن – تن‌تن شخصیتی خیالی و شخصیت اصلی داستان‌های تصویری ماجراهای تن‌تن و میلو است. او خبرنگاری خوش قلب و جوان بلژیکی است که در یک سری ماجراهای جذاب و خطرناک قرار می‌گیرد. وی قهرمان اصلی مجموعه داستان‌های تن‌تن است و از این روی اغلب موضوعی اتفاقی که اکثرا مربوط به کار خبرنگاری وی می‌شود وی را در سیر اتفاقاتی عجیب, توطئه‌های پی در پی و اکتشافات بزرگی قرار می‌دهند.

تن‌تن دارای شخصیتی پاک و خوش طینت است و از این روی از دیگر شخصیتهای سری کتابهای تن‌تن شخصیتی ساده‌تر و جسورتر دارد.

تمامی کتاب ها را به دو زبان انگلیسی و فارسی برای شما به صورت جدا جمع آوری شده

کارتون های این مجموعه هم برای فروش آماده هست برای مشاهده جزییات به ادامه مطلب مرا جعه کنید

هرژه در اوایل برای ساختن شخصیت اولیه تن‌تن از شخصیت و رفتارهای برادر کوچکش به نام پل رمی که افسر ارتش بلژیک بود استفاده و الگوبرداری فراوان کرد اما بعدها این رویه تغییر کرد و رابطه دو برادر شکرآب شد و هرژه به حدی از برادرش پل نفرت پیدا کرد که در کتاب ماجرای تورنسل شخصیت منفور سرهنگ اسپونز را از وی آفرید. با اینهمه هم تن‌تن و هم سرهنگ اسپونز با تمام تفاوتهای فیزیکی واخلاقیشان دارای مدل موی همانندی بودند که یادآورنده خاطره پل برای هرژه بود.


مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلواطلاعات فایل:

نام کتاب: ماجراهای تن تن و میلو

نویسنده:هرژه

مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلودانلود فایل:

دانلود به زبان فارسی و انگلیسی

مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوتن تن در شوروی مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوگوش شکسته مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوراز کشتی اسب شاخدار
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوتن تن در کنگو مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوجزیره سیاه مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوسیگارهای فرعون
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوتن تن در آمریکا مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوعصای اسرار آمیز مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوهفت گوی بلورین
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوگنج راکام سرخ مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوخرچنگ پنجه طلایی مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوزندانی های معبد خورشید
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلونیلوفر آبی مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوستاره اسرار آمیز مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوسرزمین طلای سیاه
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوجواهرات کاستافیوره مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوپرواز ۷۱۴ مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوتن تن و پیکاروها
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوهدف کره ماه مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوروی ماه قدم گذاشتیم مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوماجرای تورنسل
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوکوسه های دریای سرخ مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوتن تن در تبت مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوهنر الفبا

 

مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوTintin in the Land of the Soviets مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوThe Broken Ear مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلو Secret of the Unicorn
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوTintin in the Congo مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوThe Black Island مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوRed Rackham’s Treasure
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوTintin in America مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوKing Ottokar’s Sceptre مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوThe Seven Crystal Balls
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوCigars of the Pharaoh مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوCrab with the Golden Claws مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوPrisoners of the Sun
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوThe Blue Lotus مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوThe Shooting Star مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوLand of Black Gold
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوThe Castafiore Emerald مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوFlight 714 مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوTintin and the Picaros
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوThe Calculus Affair مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوDestination Moon مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوTintin in Tibet
مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوExplorers on the Moon مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوThe Red Sea Sharks مجموعه کامل ماجراهای تن تن و میلوTintin and Alph-Art

 به انضمام: دانلود کتاب تن تن در تهران

 

منبع:www.2rialy.irارسال توسط مرتضی

اسلایدر

دانلود فیلم